..promotorul dezvoltarii antreprenoriatului autocton!

Director    Stimate Antreprenor!


  Promovarea creării micilor afaceri şi acordarea suportului la dezvoltarea întreprinderilor existente sunt obiectivele de bază ale activităţii ODIMM, iar profesionalismul, transparenta şi spiritul de echipă sunt principiile de care ne ghidăm zilnic în importanta misiune pe care ne-am propus s-o realizăm - dezvoltarea economică durabilă a ţării noastre.

Un element de bază al succesului în afaceri reprezintă, accesul la informaţie. Or, numai un antreprenor informat este prosper.

Pagina web a ODIMM este instrumentul informaţional prin intermediul căruia pot fi accesate noutăţile social-economice din ţară şi peste hotare, detalii privind oportunităţile oferite sectorului, evenimentele organizate în scopul susţinerii IMM. 


Totodată, site-ul ODIMM este o platformă de discuţii, care oferă posibilitatea de a adresa întrebări, expune obiecţii şi propune sugestii cu privire la mediul de afaceri din R. Moldova. Aici puteţi găsi informaţii practice privind programele implementate de ODIMM, sursele de finanţare pentru IMM, diverse publicaţii şi broşuri, precum şi baza legislativă a R. Moldova. În speranţa că informaţiile plasate vor satisface aşteptările DVS., Vă dorim navigare plăcută! 

Cu respect, 

Iulia IABANJI
Director General ODIMM


ACCES LA FINANŢE

Este bine cunoscut că toate ideile de afaceri, de la cele în lansare pâna la cele de succes, necesită surse financiare. La începutul activităţii, antreprenorii utilizează, de obicei, propriile resurse sau împrumuturi de la rude sau prieteni. Ulterior, dupa obţinerea succesului şi din dorinţa de a extinde afacerea, întreprinzătorul poate solicita un împrumut de la organizaţiile de microfinanţare sau de la băncile comerciale, care, însă, continuă a fi reticente în creditarea IMM dat fiind solvabilitatea nesatisfacătoare a sectorului, lipsa istoriei de creditare, insuficienţa garanţiilor, etc.

      În pofida tendinţelor pozitive înregistrate pe parcursul ultimilor ani privind numărul şi volumul creditelor acordate de sistemul bancar, IMM, în special întreprinderile micro şi mici, continuă săîntâmpine dificultăţi în accesul la finanţe, care derivă, de fapt, nu din lipsa mijloacelor financiare, ci din cauza mărimii insuficiente sau a calităţii gajului prezentat.

      Potrivit unui sondaj 82 la sută din cazurile de refuz de acordare a creditelor se datorează insuficienţei/lipsei garanţiei. Totodată, în practica internaţională există o mulţime de scheme de asigurare a rambursării mijloacelor împrumutate, care substituie gajul şi asigură accesul ÎMM la surse de finanţare. Printre ele figurează şi garanţiile pentru credit, oferite de fondurile de garantare. Practica fondurilor de garantare demonstrează că, datorită efectului multiplicativ, la fiecare unitate a mijloacelor fondului de garantare se pot obţine circa 4-6 unităţi de credit pentru IMM.

      Dat fiind succesul practicii internaţionale, precum şi necesitatea acerbăîn serviciile de garantare, ODIMM gestionează, în prezent, un Fond special de garantare a creditelor, obiectivul de baza al caruia reprezintă acordarea garanţiilor la creditele alocate agenţilor economici, fapt care contribuie direct la îmbunătăţirea accesului la finanţare a IMM.


Nume, Prenume 
FuncţiaTelefonE-mail
   Conducerea
   Iulia IABANJI 
Director General+ 373 (22) 29 57 42i.iabanji@odimm.md
 
   Secretariat
   Oxana CONSTANTINOVAOffice-manager+ 373 (22) 29 57 41o.constantinova@odimm.md
 
   Contabilitate
   Ludmila DUCA 
Contabil-şef+ 373 (22) 29 62 68l.duca@odimm.md
 
   Legislaţie
   Petru GURGUROV 
Consilier Legal+ 373 (22) 22 42 80p.gurgurov@odimm.md
 
   Tehnologii Informaţionale    
   Serghei LUNGUExpert TI+ 373 (22) 22 45 20s.lungu@odimm.md
 
   Direcţia Planificare, Coordonare şi Monitorizare a Programelor
   Olga MELNICIUCŞef direcţie+ 373 (22) 22 53 80o.melniciuc@odimm.md
   Eugenia URSUCoordonator+ 373 (22) 22 43 30e.ursu@odimm.md
   Oxana UNGUREANUCoordonator+ 373 (22) 22 53 77o.ungureanu@odimm.md
 
   Direcţia Acces la Finanţe
   Viorica CERBUŞCAŞef direcţie+ 373 (22) 22 50 01v.cerbusca@odimm.md
   Tatiana CHIRIACCoordonator+ 373 (22) 22 50 79t.chiriac@odimm.md
   Iulia FURCULIŢĂCoordonator+ 373 (22) 22 50 79i.furculita@odimm.md
 
   Direcţia Cercetare, Informare, Instruire şi Consultanţă
   Tudor LUPAŞCO 
Şef direcţie+ 373 (22) 22 58 06t.lupascu@odimm.md
   Carolina ŢAPORDEICoordonator+ 373 (22) 22 53 84c.tapordei@odimm.md
   Cornelia ZELINSCHICoordonator+ 373 (22) 22 53 84c.zelinschi@odimm.md
 
   Direcţia Dezvoltare a Infrastructurii de Suport
   Marina LĂPUŞNEANUCoordonator+ 373 (22) 22 54 58m.tiltu@odimm.md
   Dorina CIOBANUCoordonator+ 373 (22) 22 42 20d.ciobanu@odimm.mdŢara Moldova
Oraş Chisinau
Adresa Serghei Lazo 48
Email office@odimm.md
Telefon Tel : + 373 (22) 29 57 41 Fax: + 373 (22) 29 57 97
Website www.odimm.md